นั่นคือ 'สำหรับเด็ก' หรือไม่? แล้วค้นพบความเป็นเด็กในตัวคุณ!

การเยี่ยมชมของคุณจะเป็นการแสดงจริงพร้อมข้อเท็จจริงที่น่าทึ่ง การผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และความบันเทิง

สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

เด็กก่อนวัยเรียนสามารถชมและสัมผัสนิทรรศการ ชื่นชมโลกธรรมชาติใบใหญ่ที่เราอาศัยอยู่!

วัยรุ่นและเด็กนักเรียน

Wow Park คือสิ่งที่พวกเขาต้องการ! ยิงวงล้อและ TikTok เจ๋ง ๆ แล้วอาบน้ำด้วยคำถามเช่น 'นั่นอยู่ที่ไหน? ฉันอยากจะไป!'