fbpx

มาตรการความปลอดภัยระหว่างการเข้าชม

มาตรการความปลอดภัยที่ได้รับการดำเนินการและจะดำเนินการในอนาคตมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงนี้ได้ทั้งหมด ดังนั้น ผู้เข้าชมที่เข้ามาในสถานที่ของเราจะต้องยอมรับว่าพวกเขาทำเช่นนั้นแล้วเป็นความเสี่ยงของตนเอง

การทำงานของสิ่งแสดงพิพิธภัณฑ์เน้นการใช้พลังงานไฟฟ้า นิวเมติก และกลไกที่เคลื่อนไหว ทั้งหมดเป็นปลอดภัย แต่ยังคงสำคัญที่จะปฏิบัติตามกฎบางอย่าง:

ในกรณีที่มีการละเมิดกฎความปลอดภัยหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน กรุณาขอความช่วยเหลือจากผู้ชี้แจงหรือพนักงานต้อนรับทันที

ความต้องการของผู้เข้าชม

เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าชมทุกคน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้ถูกนำเข้าใช้งาน ดังนั้น หากมีบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้เขาออกจากสถานที่ตามเงื่อนไขเหล่านี้

ยอมรับความเสี่ยง

มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ถูกนำเข้าใช้งานและได้ถูกนำเข้าใช้งานไว้นั้นมีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 แต่ความเสี่ยงนี้ไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมด ดังนั้น ผู้เข้าชมที่เข้ามาในสถานที่ของเราจะต้องยอมรับว่าเขาทำเช่นนั้นด้วยความเสี่ยงของตนเอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อ

โปรดทราบว่าสัญญาให้บริการเพื่อเข้าชมสวนสนุกหรือการแสดงวิทยาศาสตร์กับบริษัท WOW PARK จำกัด เมื่อหน้าสุดท้ายของกระบวนการยืนยันการจองออกให้คุณหมายเลขการจองตั๋วและยืนยันการชำระเงิน

ตั๋วที่ซื้อออนไลน์บนเว็บไซต์ wowpark.co.th เพื่อเข้าชม WOW park ที่บางกอกเกตเวย์ เอกมัยจะปรากฏในรายการธนาคารหรือบัตรเครดิตของคุณเป็น WOW PARK CO. LTD.

โปรดทราบว่าการซื้อตั๋วจะทำผ่านห้องขายตั๋วที่เชี่ยวชาญที่ https://www.gevme.com/

ตั๋วที่ซื้อออนไลน์ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้เข้าชมได้ระบุในระหว่างการซื้อหลังการทำธุรกรรมเรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าชมได้รับอนุญาตให้เข้าชมตามกฎของ WOW park ซึ่งมีให้ทราบได้ที่เว็บไซต์และที่ต้อนรับของ WOW park ที่ทางเข้าหลัก

ตั๋วเข้าชมสอดคล้องกับประเภทที่ซื้อ (ผู้ใหญ่, เด็ก) และวันที่เข้าชม (วันทำงาน, วันหยุด) และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ แลกเปลี่ยน คืนเงิน และกลายเป็นโมฆะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้เข้าชมทุกคนที่เข้าชม WOW park ต้องมีตั๋วเข้าชมที่ถูกต้อง ซึ่งต้องเก็บรักษาในระหว่างการเข้าชม โดยเนื่องจากตั๋วไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ จึงไม่สามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลที่สาม

สวนสนุกที่รู้จักในนามว่า WOW park และตั้งอยู่บนชั้น 5 ของอาคาร Gateway Ekkamai เป็นเจ้าของโดย WOW PARK CO. LTD (ประเทศไทย)

ผู้ถือตั๋วที่เข้าชม WOW park ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ และโดยการซื้อหรือได้รับตั๋วเพื่อเข้าชมสวนสนุก (“ตั๋ว” หรือ “ตั๋ว”) หรือตั๋วหลายใบ คุณยืนยันกับ WOW PARK CO. LTD ว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ผู้ถือตั๋วในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกเรียกว่า “ผู้เข้าชม”

บัตรเข้าชม

1.1 บัตรที่ซื้อได้จะให้สิทธิ์ให้บุคคลหนึ่งคนเข้าชม WOW park ครั้งเดียว หลังจากผู้เข้าชมออกจากสถานที่ จะต้องซื้อบัตรเพิ่มเพื่อเข้าสู่ห้องแสดงสินค้า WOW park อีกครั้ง

1.2 บุคคลทั้งหมดที่เข้าสู่ห้องแสดงสินค้า WOW park ต้องมีบัตรที่ถูกต้องอยู่กับตนเองตลอดเวลาและต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อร้องขอ ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงบัตรที่ถูกต้องเมื่อเจ้าหน้าที่ขอ อาจมีการตัดสิทธิ์ผู้เข้าชมโดยไม่มีหลักฐานการซื้อบัตร

1.3 หากราคาบัตรแตกต่างกันตามอายุ ใช้ข้อบังคับต่อไปนี้:

1.3.1 บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีถือเป็นผู้ใหญ่

1.3.2 บุคคลที่มีอายุระหว่าง 3 และ 18 ปีถือเป็นเด็ก

1.3.3 ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี

1.4 ราคาบัตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและราคาที่โฆษณาไว้ไม่ได้รับการรับรอง

1.5 หลังจากซื้อบัตรไม่ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ บัตรไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่สามารถโอนได้และถือว่าไม่ถูกต้องหากมีการเปลี่ยนแปลง และบัตรที่ WOW PARK CO. LTD สงสัยว่ามีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้รับการยอมรับ หากบัตรหายไป จะไม่มีการออกบัตรใหม่แทน

1.6 บัตรเข้าชม WOW park ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท:

1.6.1 การเข้าชม – เยี่ยมชมห้องแสดงสินค้าของสวนสนุก

1.6.2 การแสดงวิทยาศาสตร์ – เยี่ยมชมการแสดงวิทยาศาสตร์แบบโต้ตอบ

1.6.3 คอมโบ – เยี่ยมชมห้องแสดงสินค้าของสวนสนุกและการแสดงวิทยาศาสตร์

1.7 ขึ้นอยู่กับความพร้อมและดุลยพินิจของ WOW park บางบัตรอาจไม่สามารถซื้อได้หรือจำกัดจำนวน

1.9 เป็นบางครั้ง WOW park อาจออกบัตรเป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชั่นพิเศษ

บัตรที่สั่งล่วงหน้า / บัตรออนไลน์

2.1 บัตรที่สั่งล่วงหน้า / บัตรออนไลน์ที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ต้องได้รับที่สถานที่เพื่อการตรวจสอบและจะถูกสแกนเพื่อความถูกต้อง

2.2 บัตรที่สั่งล่วงหน้า / บัตรออนไลน์ที่ซื้อแล้วไม่สามารถคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การเปลี่ยนเป็นวันหรือเวลาอื่นอาจเป็นไปได้ตามดุลพินิจของผู้จัดสวน แต่ไม่ได้รับการรับรอง กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการจองอย่างรอบคอบ

2.3 บัตรสำหรับเวลาที่กำหนดให้ผู้เข้าชมเข้าชมสวนสาธารณะในช่วงเวลาที่ระบุ (ตั้งแต่ 10:00 ถึง 11:00)

2.4 บัตรมีความถูกต้องเฉพาะสำหรับการเข้าชมสวนสาธารณะเพียงครั้งเดียว เมื่อเข้าสวนด้วยบัตรเข้าชม คุณสามารถอยู่ภายในสวนได้เป็นเวลา 90 นาที หลังจากเริ่มการแสดงวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 30 นาที

2.5 ผู้เข้าชมที่เข้าสู่เวลาที่กำหนดไว้ไม่ได้รับการรับรองในเวลาที่เข้าชม ผู้เข้าชมที่มาช้าต้องขอความช่วยเหลือจากผู้จัดการที่เคาน์เตอร์เพื่อแก้ไขปัญหา

2.6 วันที่ใช้ได้สำหรับบัตรที่สั่งล่วงหน้าระบุไว้บนบัตร

2.7 ราคาทั้งหมดสำหรับบัตรออนไลน์ (ยกเว้นแพ็คเกจที่รวมกัน) ที่มีบนเว็บไซต์ WOW park มีเฉพาะออนไลน์เท่านั้น ราคาเหล่านี้ไม่สามารถเจรจาได้กับพนักงานต้อนรับ

2.8 เมื่อเข้าสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี อาจจะต้องแสดงเอกสารที่ระบุอายุของเด็ก

2.9 เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม Madame Tussauds กรุงเทพฯ โดยไม่มีผู้ควบคุม ผู้เข้าชมอายุต่ำกว่า 15 ปีต้องมีผู้ปกครองและ / หรือผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปเป็นเพื่อนร accompany

2.10 บัตรที่สั่งล่วงหน้า / บัตรออนไลน์ไม่สามารถใช้ร่วมกับรหัสโปรโมชั่นหลายรหัส ข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษได้

2.11 WOW park ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไข ชั่วโมงทำการ และเปิดให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าชมทราบล่วงหน้า

2.12 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ทำให้สวนสาธารณะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปกติ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินบัตรเข้าชมของผู้เข้าชมหรือเปลี่ยนวันเข้าชม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าชม