fbpx
 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว
  1. เราบริษัท วาว พาร์ค จำกัด ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
  2. ระหว่างการให้บริการของเรา เราจะเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งถึงเรา
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และสิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
  4. คุณต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เราอาจปรับปรุงเมื่อเราเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้คุณทราบวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  5. โดยการคลิกหรือเลือกปุ่ม “สมัครสมาชิก” หรือ “ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WOW PARK Co., Ltd.” หรือ “ยอมรับและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของฉันเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนี้และภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WOW PARK Co., Ltd. of Discovery” หรือข้อความที่คล้ายกันที่มีอยู่ในหน้าลงทะเบียนของ WOW PARK Co., Ltd. คุณยอมรับว่าคุณได้รับทราบและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณยินยอมและยอมรับการเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ที่นี่
  6. บริษัทอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคตจะถูกโพสต์บนหน้านี้และเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ (ตามที่เหมาะสมและ/หรืออนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น) และเมื่อคุณยังคงใช้บริการเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือใช้บริการใดๆ และยังคงสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มนั้นต่อไป คุณถือว่าคุณได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จากเรา โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบการอัปเดตหรือการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  7. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้พร้อมกับประกาศ สัญญา และคำแถลงความยินยอมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยเราและไม่ได้ตั้งใจที่จะแทนที่ประกาศ สัญญาและข้อความยินยอมนั้น ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  8. คุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะถูกบันทึกในรูปแบบเอกสารหรือไม่ ซึ่งแสดงข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนหรือทำให้ผู้ถือข้อมูลสามารถยืนยันตัวตนโดยตรงหรือสมเหตุสมผล หรือเมื่อผสมกับข้อมูลอื่นๆ จะทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

2.2 ระหว่างระยะเวลาที่คุณใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการจากเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

(a) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตน เช่น ชื่อของคุณ เพศ รูปโปรไฟล์และวันเดือนปีเกิด

(b) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ในการวางบิล ที่อยู่ในการส่งพัสดุ ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์

(c) ข้อมูลบัญชี เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน

(d) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการชำระเงินของคุณและจากคุณ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณซื้อหรือได้รับผ่านแพลตฟอร์ม

(e) ข้อมูลเทคนิค เช่น ที่อยู่ IP ข้อมูลการเข้าถึง ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ โซนเวลาและการตั้งค่าสถานที่ เพิ่มเติมของเบราว์เซอร์และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์มโค้ดยูนิเวอร์แซล (IMEI) หมายเลขซีเรียลและข้อมูลอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่คุณใช้เข้าถึงแพลตฟอร์ม

(f) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การซื้อหรือคำสั่งซื้อของคุณ

(g) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลที่คุณใช้แพลตฟอร์ม วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการรับชมเนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์ม

2.3 ระหว่างระยะเวลาที่คุณใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้;

(a) เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา

(b) เมื่อคุณสมัครสมาชิกบริการใดๆ หรือซื้อสินค้าใดๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม

(c) เมื่อคุณเข้าสู่ระบบจากบัญชีผู้ใช้ของคุณบนแพลตฟอร์มหรือสื่อสารกับเราผ่านบริการหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Facebook หรือ Google

(d) เมื่อคุณติดต่อเราแบบออฟไลน์ รวมถึงการแสดงออกกับตัวแทนบริการลูกค้าของเราที่เป็นบุคคลที่สาม

(e) เมื่อผู้ใช้รายอื่นบนแพลตฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่คุณอัปโหลดบนแพลตฟอร์มหรือเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ หรือเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้รายอื่นที่อัปโหลดบนแพลตฟอร์ม

2.4 ระหว่างระยะเวลาที่คุณใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการของเรา คุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สามมาย้ายให้กับ WOW PARK Co., Ltd. สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือในข้อกำหนดอื่นๆ

2.5 คุณต้องส่งเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและไม่

3. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณหรือผ่านบุคคลที่สามอาจถูกใช้หรือเผยแพร่หรือโอนให้แก่บุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการบุคคลที่สามและผู้ให้บริการของบริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทที่ตั้งอยู่ในและนอกประเทศของคุณ ผู้ขายและผู้ใช้อื่นๆ) สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ;

(a) เพื่อให้คุณใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มได้สะดวก

(b) เพื่อตอบสนองคำถามของคุณ การตอบสนองต่อคำร้องเรียนหรือข้อพิพาท ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนบริการลูกค้า

(c) เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อที่คุณส่งผ่านแพลตฟอร์ม (การชำระเงินที่คุณทำผ่านแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าที่ขายโดยเรา)

(d) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลที่สามเพื่อยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

(e) เพื่อยืนยันข้อมูลเพื่อตรวจจับการฉ้อโกง

(f) เพื่อจัดการบัญชีของคุณกับเรา (ถ้ามี)

(g) เพื่อยืนยันและประมวลผลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์ของคุณ

(h) เพื่อปรับปรุงเค้าโครงหรือเนื้อหาของหน้าแพลตฟอร์มและปรับแต่งหน้าเพื่อผู้ใช้ เพื่อระบุผู้เยี่ยมชมในแพลตฟอร์ม

(j) เพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้

(k) เพื่อให้ข้อมูลที่เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อคุณหรือที่คุณขอจากเรา รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือผู้ขายบุคคลที่สาม ซึ่งคุณได้แจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่คัดค้านที่จะติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

(l) เพื่อแสดงชื่อของคุณ ชื่อผู้ใช้หรือโปรไฟล์บนแพลตฟอร์ม

(m) เพื่อดำเนินการร้องเรียน ข้อเสนอแนะ การบังคับใช้และคำขอลบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ที่คุณอัปโหลดในแพลตฟอร์ม

(n) เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคุณ ซึ่งเกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ (ไม่ว่าจะเป็นกับเราหรือบุคคลที่สาม) เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ/หรือที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

(o) เพื่อส่งข้อมูลการตลาดหรือโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการของเราหรือผู้ขายบุคคลที่สามเป็นครั้งคราว (ยกเว้นในกรณีที่คุณเลือกไม่รับ)

(p) เราอาจดำเนินกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

3.2 เพื่อความชัดเจน คุณยอมรับและยินยอมให้ บริษัท วาว พาร์ค จำกัด แชร์ข้อมูลอย่างไม่ระบุชื่อร่วมกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอย่างต่อไปนี้

(a) ข้อมูลทั่วไป พวกเราอาจดำเนินโครงการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ถูกเลือกเพื่อใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับเรื่องเดียวกัน เพื่อประเมินความสนใจของผู้ใช้และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ/หรือที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ เนื้อหาดังกล่าวได้มาจากข้อมูลรวมเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้นอกแพลตฟอร์ม

(b) โฆษณาที่พฤติกรรม เราอาจร่วมมือกับบุคคลที่สามที่ถูกเลือกเพื่อใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลเพื่อพัฒนารูปแบบที่จะส่งโฆษณาที่แม่นยำกว่าสู่ผู้ใช้แต่ละราย

3.3 ในกรณีพิเศษ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่นในสถานการณ์ที่เห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะป้องกันความเสียหายต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้สามารถดำเนินการขอร้องของหน่วยงานกำกับดูแลหรือกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดได้

3.4 เราอาจเปิดเผยและอนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกแชร์กับบุคคลที่สามและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของเราสำหรับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการให้ความสะดวกให้แก่คุณในการใช้บริการเพื่อดำเนินการทางการเงินของคุณ จัดการบัญชีของคุณและความสัมพันธ์ของเรากับคุณ การตลาดและการดำเนินการตามกฎหมายหรือคำขอทางกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดตามที่เห็นสมควร โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลดังกล่าว เราจะรับรองว่าบุคคลที่สามและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของเราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลหรือความเสี่ยงที่คล้ายกันอื่น ๆ และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

3.5 หากคุณอยู่ในประเทศไทย เราอาจโอนหรืออนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนออกนอกประเทศไทยสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3.6 คุณสามารถเลิกสมัครรับข้อมูลทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยใช้การยกเลิกการติดตามโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ พวกเราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวจากเราและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

3.3 ในกรณีที่พิเศษ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่นในสถานการณ์ที่เราเชื่อว่าการเปิดเผยนั้นจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการบังคับกฎหมาย หรือเพื่อสามารถดำเนินการตามคำขอและกฎระเบียบทางกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ได้

3.4 เราอาจเปิดเผยและอนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกแชร์กับบุคคลที่สามและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของเราสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการสะดวกสบายให้คุณใช้บริการเพื่อดำเนินการทำธุรกรรมของคุณ จัดการบัญชีของคุณและความสัมพันธ์ของเรากับคุณ การตลาดและการดำเนินการตามกฎหมายหรือคำขอทางกฎหมายและกฎระเบียบตามที่ถือว่าจำเป็น โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลดังกล่าว เราจะรับรองว่าบุคคลที่สามและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของเราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

3.5 หากคุณอยู่ในประเทศไทย เราอาจโอนหรืออนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนไปต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่ได้ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3.6 คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลทางการตลาดได้ทุกเมื่อโดยใช้การยกเลิกการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวจากเราและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4. การถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผย การเก็บรักษาและ/หรือการประมวลผล

4.1 คุณสามารถถอนความยินยอมในการใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษาและ/หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับเป้าหมายใดก็ได้และในรูปแบบที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้ทุกเมื่อ

4.2 โปรดทราบว่าเมื่อคุณถอนความยินยอมให้เราใช้งาน การเปิดเผย การเก็บรักษา หรือการประมวลผลข้อมูลของคุณสำหรับเป้าหมายและในรูปแบบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณได้และเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เราไม่ได้ให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญากับคุณ พวกเราสงวนสิทธิ์ในการใช้วิธีการทางกฎหมายและเราเป็นการเฉพาะเพียงในกรณีเหล่านั้นเท่านั้น

5. การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5.1 ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มต่อไปได้และสำหรับเราให้บริการ คุณมีหน้าที่ที่จะแจ้งให้เราทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือหากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรายังไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือล้าสมัย

5.2 คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อโดยเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณบนแพลตฟอร์ม

5.3 เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรับปรุงใหม่ของคุณให้กับบุคคลที่สามที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับมาก่อนหน้านี้ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังจำเป็นต่อการดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

6. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6.1 คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณหรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเปิดเผย การเก็บรักษาหรือการประมวลผลของเราภายในปีที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อคำขอของคุณ เราอาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณ

6.2 เราสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับการกู้คืนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับค่าบริหารจัดการก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณ

6.3 เราจะตอบสนองคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดที่เป็นไปได้ หากเราไม่สามารถตอบคุณภายในสามสิบ (30) วันหลังจากคำขอของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากเราไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณขอได้ โดยทั่วไปเราจะอธิบายเหตุผลที่เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ (ยกเว้นในกรณีที่เราไม่ได้รับบังคับให้ทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

7.1 เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การประมวลผล การทำซ้ำ การเปลี่ยนแปลง การกำจัด การสูญหาย การใช้งานไม่ถูกต้อง การแก้ไขหรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน เราได้ดำเนินมาตรการการจัดการที่เหมาะสม ทั้งในเชิงโครงสร้างและเทคนิค เช่น

(a) จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องการ

(b) รักษาระดับของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ และ

(c) ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL 128 บิต (Data Encryption Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสสำหรับการประมวลผลข้อมูลทางการเงินของคุณ

7.2 หากคุณเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของคุณถูกละเมิด โปรดติดต่อเราทันที

7.3 คุณควรรู้ว่าวิธีการโอนทางอินเทอร์เน็ตหรือกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้เต็มที่ แม้ว่าความปลอดภัยจะไม่สามารถรับประกันได้ แต่เราได้ทำความพยายามที่ดีที่สุดในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและจะตรวจสอบและเพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

7.4 รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจในการเข้าถึงบัญชีของคุณ โปรดใช้ตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง อักขระพิเศษ และตัวอักษร และรหัสผ่านของคุณต้องไม่ถูกแชร์กับผู้อื่น หากคุณแชร์รหัสผ่านของคุณกับผู้อื่น คุณต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดในนามของบัญชีของคุณและต่อผลที่เกิดขึ้น ดังนั้นหากคุณสูญเสียการควบคุมรหัสผ่านหรือสูญเสียควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณส่งให้กับ WOW PARK Co., Ltd. ในกรณีนั้น คุณอาจถูกผูกพันตามกฎหมายจากการดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการในนามของคุณ ดังนั้นหากรหัสผ่านของคุณถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือมีเหตุผลที่เชื่อว่ารหัสผ่านของคุณถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณควรติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณทันที คุณต้องไม่ลืมออกจากระบบบัญชีของคุณและปิดเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันกับผู้อื่น

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูล

8.2 เราจะหยุดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือลบข้อมูลใดๆที่อาจเชื่อมโยงกับคุณเมื่อถือว่าเก็บรักษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูลเพื่อและไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือธุรกิจ

9. เด็กน้อย

9.1 บริษัท วาว พาร์ค จำกัด ไม่ขายสินค้าใดๆให้เด็กน้อยซื้อ (ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) และบริษัท วาว พาร์ค จำกัด ไม่ตั้งใจให้บริการใดๆแก่เด็กน้อยหรืออนุญาตให้เด็กน้อยใช้แพลตฟอร์ม นอกจากนี้เราไม่ตั้งใจที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กน้อย

9.2 ด้วยเอกสารนี้ คุณยืนยันและรับรองว่าคุณมีอายุเกินข้อกำหนดสำหรับเด็กน้อยและคุณมีความสามารถในการเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณเป็นเด็กน้อย คุณจะสามารถใช้แพลตฟอร์มได้เฉพาะหากได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

9.3 เป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลกฎหมาย โปรดอย่าอนุญาตให้เด็กน้อยภายใต้การดูแลของคุณส่งข้อมูลถึงบริษัท วาว พาร์ค จำกัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กน้อยเช่นนั้นถูกเปิดเผยให้บริษัท วาว พาร์ค จำกัด คุณยินยอมให้ดำเนินการตามข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กน้อยและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของเด็กน้อยเหล่านั้น

9.4 เราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการใช้บริการบนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ ผู้ใช้ที่ดำเนินการในนามของคุณหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์มและดำเนินการเพื่อป้องกันการใช้บริการบนแพลตฟอร์มอย่างไม่เหมาะสมใดๆ

10. การเก็บรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์

10.1 เราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเราอาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อเก็บข้อมูลที่ช่วยให้เราสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยมากขึ้นเมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม

10.2 เมื่อคุณเข้าชมแพลตฟอร์มผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของคุณ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลอาจประกอบด้วย

(ก) หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

(ข) ประเภทของเบราว์เซอร์

(ค) หน้าเว็บที่คุณเข้าชมก่อนเข้าถึงแพลตฟอร์ม

(ง) หน้าในแพลตฟอร์มที่คุณเข้าชม

(จ) เวลาที่คุณใช้บนหน้าเว็บ สิ่งที่คุณค้นพบและข้อมูลที่คุณพบบนแพลตฟอร์ม ระยะเวลาการเข้าถึง วันที่และข้อมูลสถิติอื่นๆ

10.3 ข้อมูลนี้ถูกเ

11. สิทธิ์ของบริษัท ว้าว พาร์ค จำกัด เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 คุณยอมรับและเห็นด้วยว่าบริษัท ว้าว พาร์ค จำกัด มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานภาษี หน่วยงานในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัท ว้าว พาร์ค จำกัด มีเหตุผลในการเชื่อมั่นว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ว้าว พาร์ค จำกัด ในการดำเนินการหรือการบริหารงานในลักษณะที่เป็นการสมัครใจหรือเป็นผลมาจากการร่วมมือกับคำสั่งหรือการสอบสวนและ/หรือการขอข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าว สิทธิ์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ และคุณยินยอมที่จะไม่ดำเนินการใด ๆ และ/หรือสละสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ต่อ บริษัท ว้าว พาร์ค จำกัด เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ดังกล่าว

12. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

12.1 แพลตฟอร์มอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เช่น บริษัทที่ทำธุรกิจกับเรา ร้านค้า หรือช่องทางการชำระเงิน เราไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับในเว็บไซต์นั้น เพื่อทราบวิธีการจัดการข้อมูลที่เว็บไซต์ดังกล่าวจะเก็บรวบรวมจากคุณ

13. คำถาม, ข้อเสนอแนะ, ความกังวล, ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องร้องทุกข์

13.1 หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โปรดอ้างอิงถึงรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัว

13.2 หากคำถามของคุณไม่อยู่ในรายการคำถามที่พบบ่อยของเราหรือหากคุณมีการตอบสนองต่อความกังวล ข้อเสนอแนะ หรือคำขอที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราที่ +66 97 783 0150

14. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัท ว้าว พาร์ค จำกัด อาจมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท ว้าว พาร์ค จำกัด จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญผ่านทางวิธีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัท ว้าว พาร์ค จำกัด แนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ